Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

Et IT-verktøy for miljøpresentasjon på internett

Nå publiseres Uddevallas Miljøbarometer

3.10.2011

Nå tilbyr også Uddevalla kommune innbyggerne sine å ta del i kommunens miljøarbeid via verktøyet Miljøbarometeret. Miljøbarometeret viser på en lettfattelig måte hvordan Uddevalla ligger an på forskjellige miljøområder.

Uddevallas miljöbarometer

- Vi bruker Miljøbarometeret for at publikum enkelt skal kunne skaffe seg informasjon om miljøarbeidet i kommunen, sier miljøkoordinator Birgitte Johansson.

Strømforbruk til gatebelysning, husholdningenes vannforbruk, antall reiser med kollektivtrafikk og mengden vernet natur er noen av parametrene som presenteres i Miljøbarometeret. Miljøbarometeret skal kontinuerlig utvides med mer informasjon, og omfatter både kvantitative og kvalitative mål.

Uddevalla er Sveriges første EMAS-registrerte kommune. EMAS-registreringen innebærer krav til miljømål og oppfølging samt at kommunen utarbeider en årlig miljørapport som skal offentliggjøres. Miljøbarometeret brukes i dette arbeidet.

Uddevallas miljøbarometer

Pressemelding

Relaterte sider

Oppfølginger

Presenter miljøarbeidet på nettet!

Hovedområder

Siste nytt om Miljøbarometeret

Delområder

Lanseringer

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05