Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

Et IT-verktøy for miljøpresentasjon på internett

Nå publiseres Borås' Miljøbarometer

31.10.2011

Med verktøyet Miljøbarometeret kan alle i Borås nå følge miljøutviklingen i kommunen. Miljøbarometeret er en ressurs for alle som søker fakta om miljøsituasjonen i Borås eller vil vite mer om kommunens miljøarbeid.

Borås Miljöbarometer - Fakta om miljön i Stockholm

Presentasjonen skjer ved hjelp av en rekke forskjellige nøkkeltall, som sammen viser miljøutviklingen i kommunen og om kommunen vil nå miljømålene sine.

I 2011-budsjettet for Borås by fremheves det å gjøre Borås til en av Sveriges fremste miljøkommuner som en av fremtidens utfordringer. "Med Miljøbarometeret kan vi kontrollere at utviklingen går i riktig retning, samtidig som vi får hjelp til å prioritere fremtidige miljøsatsinger", sier Monica Hellström, miljøinspektør i Borås.

Av alle miljønøkkeltall for Borås viser 22 en positiv utvikling, mens fem viser en negativ trend.

Noen positive nøkkeltall

  • Bruken av fyringsolje hos husholdningene har sunket med 81 prosent siden 2006
  • Mengden bly i avløpsslam er redusert med 79 prosent siden 1995
  • Andelen økologisk dyrket mark har økt med 37 prosent siden 2005
  • Strømforbruket per innbygger har sunket med 11 prosent siden 2005

Noen negative nøkkeltall

  • Utslippene av karbondioksid fra transport har økt med ni prosent siden 1990
  • Innholdet av kvelstoff/nitrogen i luft har økt med 23 prosent siden 2000, målt som årlig middelverdi

Hensikten med Miljøbarometeret er at innbyggere, politikere og ansatte skal kunne følge miljøutviklingen i kommunen, slik at man får økt innsyn og delaktighet i kommunens miljøarbeid.

Borås' miljøbarometer

Pressemelding

Relaterte sider

Oppfølginger

Presenter miljøarbeidet på nettet!

Hovedområder

Siste nytt om Miljøbarometeret

Delområder

Lanseringer

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05