Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

Et IT-verktøy for miljøpresentasjon på internett

Eskilstuna velger Miljøbarometeret

15.11.2011

Eskiltuna

Eskilstuna kommune i Södermanlands län har valgt verktøyet Miljøbarometeret for å følge opp og presentere miljøarbeidet sitt. Dermed blir Eskilstuna en av 17 kommuner i Sverige, Norge og Danmark som skal lage en transparent og brukervennlig miljøpresentasjon på nettet.

- Ved hjelp av Miljøbarometeret skal vi redegjøre for miljøutviklingen i Eskilstuna. Målsetningen er å kople redegjørelsen både til de nasjonale miljøkvalitetsmålene og til de av kommunens planer og programmer som omfatter miljømål, sier Lars Wiklund, strateg ved kommuneledelsens kontor.

Eskilstuna er en av Sveriges økokommuner, med store ambisjoner om å skape et bærekraftig samfunn. Kommunen deltar blant annet i prosjektet Bærekraftig kommune, og jobber systematisk for å redusere sin påvirkning på klimaet.

Hensikten med Miljøbarometeret er å forenkle det miljøstrategiske arbeidet ved å legge bedre til rette for datainnsamling, lagring og kommunikasjon. I tillegg skal barometeret gi økt innsyn og delaktighet i miljøarbeidet.

Les mer om Eskilstunas miljøarbeid

Relaterte sider

Oppfølginger

Presenter miljøarbeidet på nettet!

Hovedområder

Siste nytt om Miljøbarometeret

Delområder

Nye kunder

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05